Laboratorium Medyczne ADITUS, Łódź, ul. Rydzowa 22, I piętro pok. nr 13-14
telefon: 42 611 07 55, e-mail: lab@aditus.com.pl
LABORATORIUM OTWARTE: poniedziałek - piątek w godzinach 800 - 1530, pobrania krwi odbywają się w dni robocze 800 - 1000 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Jakość i kontrola jakości

Gwarancją diagnostycznej użyteczności wyników wykonywanych badań jest stosowanie w naszym laboratorium nieustannie doskonalonego Systemu Zapewnienia Jakości.

Zapewnienie właściwej jakości to szczegółowa, codzienna analiza i rejestracja wykonywanych czynności, automatyzacja procesu analitycznego, wdrożenie laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS). Ponadto wysoką jakość naszych usług realizujemy poprzez:

 • Właściwe przygotowanie pacjenta do badań.
 • Stosowanie do pobierania próbek krwi żylnej systemu próżniowo-aspiracyjnego.
 • Dostosowanie się do potrzeb naszych najmłodszych pacjentów w zakresie pobierania próbek krwi żylnej i włośniczkowej.
 • Stosowanie do pobierania każdego rodzaju materiału wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w który zaopatrujemy naszych Pacjentów (pojemniki na mocz, kał).
 • Monitorowanie procesu wstępnego opracowania powierzonego nam materiału do badań.
 • Stosowanie na każdym stanowisku pracy procedur kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Gromadzone dane podlegają opracowaniu statystycznemu i ocenie potwierdzającej jakość naszych działań.
 • Uczestnictwo w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej potwierdzonej zaświadczeniami uczestnictwa.
 • Udział w programie kontroli jakości badań organizowanym przez COBJwDL.
 • Dostarczanie odbiorcy wyniku badania w wymaganym czasie.

Nasze działania dostosowujemy do obowiązujących przepisów prawnych:

 • Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów i mikrobiologicznych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2009 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
 • Dostępne normy dobrej praktyki tworzone przez Międzynarodową Organizację ds. Standaryzacji PN-EN ISO 15189 Laboratoria medyczne szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji.
Copyright © 2024 Aditus - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.aditus.com.pl/artykuly/jakosc-i-kontrola-jakosci/