Laboratorium Medyczne ADITUS, Łódź, ul. Rydzowa 22, I piętro pok. nr 13-14
telefon: 42 611 07 55, e-mail: lab@aditus.com.pl
LABORATORIUM OTWARTE: poniedziałek - piątek w godzinach 800 - 1530, pobrania krwi odbywają się w dni robocze 800 - 1000 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Zakres badań laboratoryjnych

HEMATOLOGIA

 • Morfologia z rozdziałem leukocytów 5 diff
 • Ocena mikroskopowa preparatu krwi obwodowej
 • Retikulocyty
 • OB
 • FAG fosfataza alkaliczna granulocytów
 • Komórki LE
 • Kwas foliowy
 • Witamina B12
 • Płytki
 • Oporność osmotyczna
 • Erytropoetyna

SEROLOGIA

 • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy); bezpośredni odczyn Coombsa
 • PTA (pośredni test antyglobulinowy); pośredni odczyn Coombsa
 • Grupa krwi i czynnik Rh
 • Poszukiwanie przeciwciał u ciężarnych (PTA, LEN)

KOAGULOLOGIA

 • Antyplasmina
 • Antytrombina III
 • Czas APTT (koalinowo-kefalinowy)
 • Czas PT (protrombinowy) + INR
 • Czas TT (trombinowy)
 • Czynnik V
 • Czynnik VII
 • Czynnik VIII
 • Czynnik IX
 • Czynnik X
 • Czynnik XI
 • Czynnik XII
 • Czynnik von Willebranda
 • D-Dimery
 • Fibrynogen
 • Plasminogen
 • Mutacja Leiden czynnika V
 • Mutacja genu dla protrombiny
 • Oporność aktywnego białka C (APCR)
 • Białko C
 • Białko S
 • Antykoagulant tocznia

BIOCHEMIA

 • ACP fosfataza kwaśna
 • ALP fosfataza zasadowa
 • ALT aminotransferaza alaninowa
 • Amoniak
 • Amylaza
 • ASO
 • AST aminotransferaza asparaginianowa
 • Apolipoproteina A-1 (apoproteina A)
 • Apolipoproteina AB-1 (apoproteina B)
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina pośrednia (wyliczona: bilirubina całkowita - bilirubina bezpośrednia)
 • Bilirubina całkowita
 • Chlorki
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Lipidogram: CH; TG; HDL-CH; LDL-CH-wyliczony
 • Triglicerydy
 • Cholinesteraza
 • CK kinaza kreatynowa
 • CKMB kinaza kreatynowa izoenzym MB
 • Ferrytyna
 • Fosforany
 • GGT gammaglutamylotransferaza
 • Glukoza krew żylna
 • Glukoza krew włośniczkowa
 • Glukoza -krzywa obciążeniowa 2 punktowa
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Lipaza
 • Ceruloplazmina
 • Wolna hemoglobina
 • Lit
 • Miedź w surowicy
 • Miedź w moczu
 • Magnez
 • Mocznik
 • Potas
 • Sód
 • Transferyna
 • Wskaźnik wysycenia transferyny (wyliczony: żelazo/transferyny)
 • UIBC utajona zdolność wiązania
 • Wapń
 • Żelazo
 • HbA1c Hemoglobina glikowana
 • Kwasy żółciowe
 • Mleczany
 • Enzym konwertujący angiotensynę ACE
 • Osmolalność
 • Kwas beta -OH masłowy
 • Witamina 1,25-(OH)2-D3
 • Witamina B1
 • Witamina B6

BIAŁKA

 • AAGP alfa1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)
 • Alfa1-antytrypsyna
 • Albuminy
 • Białko całkowite
 • Proteinogram
 • Immunoelektoforeza
 • Prealbuminy
 • Łańcuchy lekkie kappa w surowicy
 • Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
 • Identyfikacja białka monoklonalnego (immunofiksacja)
 • Składnik dopełniacza C3
 • Składnik dopełniacza C4
 • B-crossLaps
 • Osteokalcyna
 • Pro-BNP
 • Mioglobina
 • Troponina T
 • CRP jakościowe
 • CRP ilościowe
 • Homocysteina
 • L-karnityna
 • Haptoglobina
 • Białko amyloidowe A (SAA)

HORMONY

 • ACTH – hormon adrenokortykotropowy
 • Aldosteron
 • Aldosteron w moczu
 • Aldostendion
 • Androstendion
 • Beta- HCG – gonadotropina kosmówkowa
 • Estradiol E2
 • FSH – hormon folikulotropowy
 • LH – hormon luteinizujący
 • PRL – prolaktyna
 • Globulina wiążąca hormony płciowe SHBG
 • Progesteron
 • Testosteron
 • Testosteron wolny
 • DHEA-S – siarczan dehydroepiandrosteronu
 • Test podwójny PAPP-A (badanie w surowicy)
 • Test podwójny PAPP-A rozszerzony z dodatkowym oznaczeniem poziomu AFP
 • Test podwójny PAPP-A (metoda bibułowa)
 • Test potrójny PAPP-A (metoda bibułowa)
 • Test zintegrowany (test PAPP-A + test potrójny), (metoda bibułowa)
 • 17-OH Progesteron
 • 17-OHKS - 17 hydroksykortykosterydy
 • 17-KS – 17 ketosterydy
 • Kortyzol
 • TSH – hormon tyreotropowy
 • Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH AB-R-TSH
 • T3 – trijodotyronina całkowita
 • T4 – tyroksyna całkowita
 • FT3 – wolna trijodotyronina
 • FT4 – wolna tyroksyna
 • Tyreoglobulina Tg
 • Anty Tg – przeciwciała p-tyreoglobulinie
 • Anty TPO – przeciwciała p-peroksydazie tarczycowej
 • Insulina
 • Peptyd-C
 • Kalcytonina
 • PTH – parathormon
 • Hormon wzrostu HGH
 • Renina
 • Somatomedyna C IGF-1
 • Gastryna
 • hormon anty-mullerian AMH

MARKERY NOWOTWOROWE

 • alfa fetoproteina AFP
 • Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy , szyi, krtani)
 • Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)
 • CA-125 (jajniki)
 • CA-15.3 (pierś)
 • CA-19.9 (żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe)
 • CA-72.4 (żołądek, jajniki)
 • Antygen rakowo-płodowy CEA (płuco, żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe, pierś)
 • Cyfra 21-1(płuco, oskrzela)
 • Antygen gruczołu krokowego fPSA (wolny)
 • PSA całkowity (prostata)
 • Swoista enolaza neuronowa NSE (płuco, zwoje współczulne, rdzeń nadnerczy, mózg)
 • Białko S100 (mózg)
 • Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki)
 • Kwas wanilinomigdałowy VMA (guzy chromochłonne nadnerczy, guzy neuroendokrynne, neuroblastoma)
 • Kwas homowanilinowy HVA (guzy chromochłonne nadnerczy, guzy neuroendokrynne, neuroblastoma)
 • Kwas 5-hydroksyindolooctowy (rakowiak, rak płuc) HPLC

LEKI I NARKOTYKI (TOKSYKOLOGIA)

 • Amfetamina (AMPS) w moczu
 • Amfetamina w moczu (skrining)
 • Barbiturany (BARB) w moczu
 • Benzodiazepina (BENZ) w moczu
 • Kanabinole (THC) w moczu (marihuana,haszysz)
 • Kokaina w moczu (skrining)
 • Fenotiazyny w moczu
 • Marihuana w moczu (skrining)
 • Metabolity kokainy (COCA) w moczu
 • Morfina w moczu (skrining)
 • Narkotyki w moczu skrining (morfina,marihuana,amfetamina,metamfetamina,kokaina)
 • Opiaty (OPIA) w moczu (morfina,kodeina,heroina)
 • Barbiturany (SBARB) w surowicy
 • Benzodiazepina (SBENZ) w surowicy
 • Karbamazepina
 • Cyklosporyna
 • Digoksyna
 • Fenytoina
 • Kwas walproinowy
 • Paracetamol (ACETA) w surowicy
 • Salicylany (SALI) w surowicy
 • Tacrolimus (prograf)
 • Etanol (ETHO) w surowicy
 • Karboksyhemoglobina COHb
 • Methemoglobina MtHb
 • Mianseryna w moczu
 • Chlorprotixen w moczu
 • Tramal w moczu
 • Metanol oznaczenie ilościowe w surowicy krwi
 • Teofilina w moczu
 • Teofilina surowicy
 • Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku w surowicy krwi
 • Oznaczenie pojedynczego leku w moczu
 • Fenol w moczu oznaczenie ilościowe
 • Krezole w moczu oznaczenie ilościowe
 • Glikol etylenowy w surowicy
 • Glikol etylowy w moczu
 • Pochodne kwasu barbiturowego w surowicy lub w moczu
 • Kwas trichlorooctowy w moczu oznaczenie ilościowe
 • Hydrazyd kwasu izonikotynowego w moczu lub surowicy
 • Rodanki w moczu oznaczenie ilościowe
 • Borany w surowicy oznaczenie ilościowe
 • P-aminofenol w moczu oznaczenie
 • Anticol w moczu oznaczenie
 • Sulfonamidy w moczu
 • Borany w moczu
 • Ołów w moczu
 • Tal w moczu
 • Rtęć w moczu
 • Cynk w moczu
 • Mangan w moczu
 • Chrom w moczu
 • Arsen w moczu
 • Ołów we krwi
 • Cynk w surowicy
 • Magnez w surowicy (wykonany na pracowni toksykologicznej)
 • Cynk w erytrocytach
 • Cynk + miedź w surowicy
 • Cynk + miedź + magnez w surowicy

WIRUSOLOGIA

 • Anty HAV (przeciwciała)
 • Anty HAV IgM
 • Antygen HBS
 • Anty HBs (przeciwciała)
 • Anty HBc (przeciwciała)
 • Antygen HBe
 • Anty HBe (przeciwciała)
 • Mutacje wirusa B oporność na lamivudynę
 • Anty HCV (przeciwciała)
 • Kleszczowe. wir.zap.mózgu IgG - TBE
 • Kleszczowe. wir.zap.mózgu IgM - TBE
 • Przeciwciała anty-HIV + Ag HIV (Combi Test)
 • HIV antygen test potwierdzenia metodą Western Blot
 • Przeciwciała p-śwince IgG
 • Przeciwciała p-śwince IgM
 • Przeciwciała CMV-IgG
 • Przeciwciała CMV-IgM
 • Przeciwciała przeciw adenowirusom IgG
 • Przeciwciała przeciw adenowirusom IgM
 • Przeciwciała przeciw wirusowi grypy A IgA
 • Przeciwciała przeciw wirusowi grypy A IgG
 • Przeciwciała przeciw wirusowi grypy B IgA
 • Przeciwciała przeciw wirusowi grypy B IgG
 • Przeciwciała przeciw wirusowi paragrypy 1 IgG
 • Przeciwciała przeciw wirusowi paragrypy 2 IgG
 • Przeciwciała przeciw wirusowi paragrypy 3 IgG
 • Przeciwciała przeciw wirusowi paragrypy 1,2,3 IgA
 • Przeciwciała przeciw odrze IgG
 • Przeciwciała przeciw odrze IgM
 • Przeciwciała przeciw RSV IgA (wirus scyntium nabłonka oddechowego)
 • Przeciwciała przeciw RSV IgG (wirus scyntium nabłonka oddechowego)
 • Przeciwciała przeciw RSV IgM (wirus scyntium nabłonka oddechowego)
 • Przeciwciała przeciw różyczce IgG
 • Przeciwciała przeciw różyczce IgM
 • Przeciwciała przeciw EBV IgG (Epstein-Barr wirus)
 • Przeciwciała przeciw EBV IgM (Epstein-Barr wirus)
 • Przeciwciała przeciw Herpes simplex IgG (HSV – wirus opryszczki)
 • Przeciwciała przeciw Herpes simplex IgM (HSV – wirus opryszczki)
 • Przeciwciała przeciw Herpes (Varicela) Zoster IgG (VZV – wirus ospy wietrznej i półpaśca)
 • Anty Herpes (Varicela) Zoster IgM (VZV – wirus ospy wietrznej i półpaśca)
 • Przeciwciała przeciw Parwowirus IgG wirus B-19
 • Przeciwciała przeciw Parwowirus IgM wirus B-19

SERODIAGNOSTYKA CHORÓB

 • Bordetella pertussis IgA
 • Bordetella pertussis IgG
 • Bordetella pertussis IgM
 • Borelioza IgG
 • Borelioza IgM
 • Borelioza Western Blot IgM
 • Borelioza Western Blot IgG
 • Borelioza Western Blot IgM IgG panel
 • Brucelloza brucella abortus IgG+IgM
 • Chlamydia pneumoniae IgA
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgM
 • Chlamydia trachomatis IgA
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM
 • Chlamydia trachomatis - antygen (IFT)
 • Legionella pneumophila - przeciwciała
 • Legionella pneumophila - przeciwciała
 • Legionella pneumophila - przeciwciała
 • Helicobacter pylori w surowicy - przeciwciała IgG
 • Mononukleoza - test jakościowy
 • Mykoplazma pneumoniae IgA
 • Mykoplazma pneumoniae IgG
 • Mykoplazma pneumoniae IgM
 • Toksokaroza IgG
 • Toksoplazmoza IgG
 • Toksoplazmoza IgM
 • Toksoplazmoza awidność
 • Yersinia enterocolitica IgA
 • Yersinia enterocolitica IgG
 • Odczyn Widala
 • Przeciwciała p/pneumocystis carini (APCA)
 • Włośnica trichinella spiralis
 • Listerioza listeria monocytogenes
 • Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej (Ascaris lumbricoides)
 • Bąblowiec
 • Prokalcytonina
 • Malaria - przeciwciała
 • Candida sp. antygen mannanowy
 • Aspergillus sp. antygen galaktomannanowy
 • WR
 • WR-test potwierdzenia met.VDRL, odczyn FTA FTA-ABS, TPHA panel

ANALITYKA OGÓLNA

BADANIE MOCZU

 • Aceton
 • Albuminy ilościowo (mikroalbuminuria)
 • Albuminy jakościowo (mikroalbuminuria)
 • Amylaza
 • Mocz badanie ogólne
 • Białko
 • Chlorki
 • Fosforany
 • Glukoza
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Liczba Addisa
 • Magnez
 • Potas w moczu
 • Sód w moczu
 • Wapń w moczu
 • Próba ciążowa
 • Krwinki dysmorficzne (ocena dysmorfii erytrocytów w moczu)
 • Kortyzol wolny w moczu
 • Mukopolisacharydy w moczu
 • Skład kamieni moczowych
 • Elektroforeza białek w moczu

BADANIE KAŁU

 • Kał na Giardia - Lamblia
 • Kał na krew utajoną
 • Helicobacter pyroli w kale
 • Kał na pasożyty
 • Kał - badanie ogólne
 • Wymaz na jaja owsików

REUMATOLOGIA I AUTOIMMUNOLOGIA

 • Antygen HLA B27
 • HLA DR
 • Przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne (p - ANCA)
 • Przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne (c - ANCA)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) test przesiewowy
 • "ANA Profil 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1,
 • bialko B centromerów, dsDNA, histony,
 • ribosomalne P-białko )"
 • ANA Profil 3 (AMA2, nRMP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, białko B centromerów, dsDNA, histony, rybosomalne P-bialko)
 • Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego (AHA)
 • ENA Profil (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, Scl-70, Jo-1)
 • Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA)
 • Przeciwciała przeciw keratynie IgA
 • Przeciwciała przeciw keratynie IgG
 • Przeciwciała przeciw keratynie IgM
 • Przeciwciała przeciwko rybonukleoproteinie RNP
 • Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (APA)
 • Przeciwciała przeciw plemnikowe - test lateksowy
 • ocena nasienia + test migracji
 • Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (PCA) (APCA)
 • Przeciwciała przeciw gliadynowe AGA-IgA
 • Przeciwciała przeciw gliadynowe AGA-IgG
 • p/ciała przeciwgliadynowe AGA-IgA, IgG panel
 • Przeciwciała nDNA (natywne DNA)
 • Przeciwciała dsDNA (dwuniciowe DNA)
 • Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym
 • SSA / przeciwciała Ro
 • SSB / przeciwciała La
 • Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (AOA)
 • Przeciwciała przeciw plemnikowe (ASA)
 • Przeciwciała przeciw cytrulinie p/ciała CCP
 • Przeciwciała przeciw mięśniom szkieletowym ASMA
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, IgA - 2 klasy
 • Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (SMA)
 • Przeciwciała przeciw osłonce mielinowej
 • Czynnik reumatyczny RF II (metoda turbidymetryczna)
 • Odczyn Waalera-Rosego
 • Przeciwciała przeciw komórkom mózgowym IgA/G/M (ABA)
 • Przeciwciała przeciw mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM1
 • Przeciwciała przeciw białkom centromerów
 • Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD
 • Przeciwciała przeciw komórkom Leydig'a jąder
 • Przeciwciała przeciw płytkowe
 • Przeciwciała przeciw retikulinie IgA ARA
 • Przeciwciała przeciw retikulinie IgG ARA
 • Przeciwciała przeciw retikulinie IgM ARA
 • Przeciwciała przeciw ss-DNA
 • Przeciwciała przeciw wyspom trzustki IgA ICA
 • Przeciwciała przeciw wyspom trzustki IgG ICA
 • Przeciwciała przeciw wyspom trzustki IgM ICA
 • Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgA
 • Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgG
 • Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgM
 • Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych (GMB)
 • Przeciwciała przeciw nadnerczom
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgA
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgG
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgM
 • Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgA
 • Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgG
 • Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgM
 • Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej IA-2
 • Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie
 • Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny
 • Przeciwciała przeciw insuline IAA
 • Przeciwciała przeciw mózgowe: substancji białej
 • Przeciwciała przeciw mózgowe: substancji szarej
 • Przeciwciała przeciw neuroendotelium
 • Przeciwciała przeciw neurofilamentom
 • Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM1
 • Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM2
 • Przeciwciała przeciw gangliozydowi GQ1b
 • Przeciwciała przeciw AMA-M2 (dehydrogenaza pirogronianowa)
 • Przeciwciała przeciw  AMA-M4 (oksydaza tiolowa)
 • Przeciwciała przeciw AMA-M7 (swoiste dla mięśnia sercowego, kardiomiopatie)
 • Przeciwciała przeciwAMA-M9 (fosforylaza glikogenowa)
 • Przeciwciała przeciw pemphigus - pęcherzyca (desmosomom)
 • Przeciwciała przeciw epidermalnej błonie podstawnej (pemphigoid - opryszczka ciężarnych)
 • Przeciwciała przeciw proteinie specyficznej wątroby (LSP)
 • Przeciwciała przeciw antygenom rozpuszczalnym wątroby (SLA)
 • Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny ACH-R
 • Przeciwciała przeciw rybosomomalnemu białku P
 • Przeciwciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)
 • Przeciwciała przeciw fibrylarynie U3-RNP
 • Przeciwciała przeciw RNA-Polimerazie I
 • Przeciwciała przeciw tarczycowe
 • Przeciwciała przeciw endotelium
 • Przeciwciała przeciw rozpuszczalnemu receptorowi transferyny
 • Przeciwciała przeciw PM-Scl (PM1)
 • Przeciwciała przeciw komórkom wydzielającym gastrynę
 • Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu
 • Przeciwciała przeciw Mi-2 (helikazie jądrowej)

BIOLOGIA MOLEKULARNA (PCR)

 • HBV - DNA jakościowo
 • HBV-DNA ilościowe
 • HBV-DNA ilościowe+jakościowo
 • HBV - DNA jakościowo + lekooporność (YMDD)
 • HBV - DNA ilościowo + lekooporność (YMDD)
 • HCV - RNA jakościowe
 • HCV - RNA ilościowe
 • HCV - RNA genotypowanie
 • HCV - RNA ilościowo+genotypowanie
 • HCV - RNA jakościowo + genotypowanie
 • HCV - RNA jakościowo+ ilościowo
 • HPV - DNA
 • HPV - DNA + GENOTYPOWANIE
 • CMV - jakościowo
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS
 • CHLAMYDIA PNEUMONIAE
 • MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
 • TBC - PCR
 • HSV - wirus opryszczki
 • EBV - jakościowo
 • CCR5 delta 32 PCR
 • BRCA 1
 • Borelioza PCR
 • HTGR
 • HIV RNA - ilościowo
 • HIV RNA - jakościowo

BAKTERIOLOGIA I MYKOLOGIA

 • Antybiogram
 • Mykogram
 • Dermatofity
 • Clostridium dificille w kale, test
 • Kał na florę ogólną
 • Kał na SS
 • Kał na SS wykonany w Sanepidzie do wpisu do książeczki (3 próby)
 • Krew posiew
 • Mocz posiew + antybiogram
 • Posiew drożdżoidalne
 • Rotawirusy / Adenowirusy
 • Wymaz czystościowy z powierzchni szpitalnych
 • Wymaz w kierunku MRSA
 • Wymaz + antybiogram
 • Posiew na BK
 • Lekowrażliwość na BK
 • Bactec badanie ujemne BK
 • Bactec - badanie dodatnie BK
 • Identyfikacja szczepu BK
 • Analiza sporologiczna BK

ALERGOLOGIA

 • D1 - kurz i roztocza (Dermatophagoides ptetronyssinus)
 • D2 - roztocze mączne (Dermatophagoides farinae)
 • E1 - kot (sierść, naskórek)
 • E2 - pies (sierść, naskórek)
 • E5 - pies (sierść)
 • F1 - białko jaja kurzego
 • F13 - orzech ziemny
 • F14 - soja
 • F17 - orzech laskowy
 • F18 - orzech brazylijski
 • F2 - mleko krowie
 • F20 - migdał
 • F208 - cytryna
 • F210 - śliwka
 • F214 - szpinak
 • F216 - dyniowate
 • F218 - papryka
 • F245 - jajko
 • F25 - pomidor
 • F26 - wieprzowina
 • F27 - wołowina
 • F3 - dorsz
 • F31- marchew
 • F33 - pomarańcza
 • F35 - ziemniak
 • F36 - kokos
 • F4 - pszenica
 • F44 - truskawka
 • F49 - jabłko
 • F5 - żyto
 • F6 - jęczmień
 • F75 - żółtko jaja kurzego
 • F76 - alfalaktoalbumina
 • F77 - beta laktoglobulina
 • F79 - gluten
 • F8 - kukurydza
 • F83 - kurczak mięso
 • F284 - indyk (mięso)
 • F9 - ryż
 • F92 - banan
 • F93 - kakao
 • F94 - gruszka
 • F95 - brzoskwinia
 • G1 - tomka wonna
 • G12 - żyto (Secale cereale)
 • G13-Holcus lanatus
 • G3 - krupkówka (Dactylis glomerata)
 • G4-Festuca elatio
 • G5 - rajgras(Lolium perenne)
 • G6 - tymotka(Phleum pratense)
 • G7 - Phragmites communis
 • G8 - wiechlina (Poa pratensis)
 • I1 - jad pszczoły
 • I3 - jad osy
 • I6 - karaluch (Bletella germanica)
 • K82 - latex
 • M1 - Penicillum notatum
 • M2 - cladosporium herbarum (grzyb pleśniowy)
 • M3-Aspergillus fumigatus
 • M5-Candida albicinas
 • M6 - bylica (Alternaria alteenata)
 • M8-Helminthosporium halodes
 • T2 - olcha
 • T3 - brzoza (Betula verrucosa)
 • T4 - leszczyna
 • T8 - Ulmus americana
 • T12 - Salix caprea
 • T14- Populus deltoides
 • T1- Acer negundo
 • T5- Fagus grandifolia
 • T8 - Ulmus americana
 • T7- Quercus alba
 • T10-Juglans califirnica
 • W9 - babka lancetowa(Plantago lanceolata)
 • W1- Amriosia elatio
 • W6- Artemisia vulgaris
 • W10- Kosma biała (Chenopodium album)
 • W11- salsola kali
 • CDA
 • Immunoglobulina IgA
 • Immunoglobulina IgD
 • Immunoglobulina IgG
 • Immunoglobulina IgM
 • Immunoglobulina IgE (całkowite)
 • Oznaczenie podklasy IgG1 immunoglobulin
 • Oznaczenie podklasy IgG2 immunoglobulin
 • Oznaczenie podklasy IgG3 immunoglobulin
 • Oznaczenie podklasy IgG4 immunoglobulin
 • Oznaczenie podklasy IgG1-IgG4 immunoglobulin panel
 • Test CH 50 - aktywność hemolityczna dopełniacza
 • Czynnik C1-INH dopełniacza (inhibitor C1 esterazy)
 • Test IMK plus
 • Test CBA - ocena cytoklin Th1/Th2
 • Ocena fagocytozy neutrofilii Phagotest
 • Test wybuchu tlenowego Bursttest
 • Ocena subpopulacji limfocytów CD4/CD8
 • Ocena subpopulacji limfocytów CD3/CD19
 • Ocena subpopulacji limfocytów CD4/CD8, CD3/CD19 panel
 • Ocena ekspresjii wczesnego receptora CD3/CD69
 • Test limfocytotoksyczny LCT
 • Eozynofile w wymazie z nosa
 • Tryptaza

PANELE ALERGOLOGICZNE

 • Ex1 - mieszanka zwierzęca- sierść (E1-kot, E3- koń, E4-koza, E5-pies)
 • Ex73 - mieszanka zwierzęca - pierza (E70-gęś, E85-kurczak, E86-kaczka, E213-indyk)
 • Fx1 - mieszanka orzechów (F13-orzech ziemny, F17-orzech laskowy, F18-orzech brazylijski, F20-migdał, F36-kokos)
 • Fx15 - miks owoców cytusowych (F33-pomarańcza, F49-jabłko, F92-banan, F95-brzoskwinia)
 • Fx14 - mieszanka warzyw (F25-pomidor, F214-szpinak, F216-dyniowate, F218-papryka)
 • Fx16 - mieszanka owoców (F44-truskawka, F94-gruszka, F208-cytryna, F210-śliwka)
 • Fx20 - mieszanka zbóż (F4-pszenica, F5-żyto, F6-jęczmień, F9-ryż)
 • Fx10 - mieszanka mięsa (F26-wieprzowina, F27-wołowina, F75-żółtko jaja kurzego, F83-kurczak, F284 Indyk)
 • Fx5 - panel pokarmowy dziecięcy (F1-białko jaja kurzego, F2mleko, F3ryba, F4-pszenica, F13-orzech ziemny, F14-soja)
 • Gx1 - mieszanka traw wczesnych (G3-Dactylis glomerata, G4-Festuca elatior, G5 Lolium perenne, G6 Phleum pratense, G8 Poa pratensis)
 • Gx4 - miesznka traw późnych (G1-Anthoxanthum odoratum, G5 - Lolium perenne, G7Phragmites communis, G12 - Secale cereale, G13-Holcus lanatus)
 • Hx2 - mieszanka kurzu domowego ( D1-Dermatophagoides ptetronyssinus, D2- Dermatophagoides farinae, I6 - Bletella germanica
 • Mx2 - miesznka pleśni (M1 - Penicillum notatum, M2- Cladosporium herbarum, M3-Aspergillus fumigatus, M5-Candida albicinas, M6-Alternaria alteenata, M8-Helminthosporium halodes)
 • Tx5 - mieszanka pyłków drzew wczesnych (T2 - Alnus incana, T4 - Corylus avellana, T8 - Ulmus americana, T12 - Salix caprea, T14- Populus deltoides)
 • Tx6 - mieszanka pyłków drzew późnych (T1- Acer negundo, T3-Betula verrucosa, T5- Fagus grandifolia, T7- Quercus alba, T10-Juglans califirnica)
 • Wx1 - mieszanka chwastów (W1Amriosia elatior, W6- Artemisia vulgaris, W9Plantago lanceolata, W10- Chenopodium album, W11- salsola kali)

PRZESIEWOWE PANELE ALERGOLOGICZNE

1. PANEL POKARMOWY

 • F1 - białko jaja
 • F75 - żółtko jaja
 • F2 - mleko
 • F45 - drożdże
 • F4 - mąka pszenna
 • F5 - mąka żytnia
 • F9 - ryż
 • F14 - soja
 • F 13 - orzech ziemny
 • F17 - orzech laskowy
 • F20 - migdał
 • F49 - jabłko
 • F84 - kiwi
 • F237 - -brzoskwinia
 • F25 - pomidor
 • F31 - marchew
 • F 35 - ziemniak
 • F85 - seler
 • F3 - dorsz
 • F23 - krewetka

2. PANEL WZIEWNY

 • G1 - tomka wonna
 • G3 - kupówka pospolita
 • G6 - tymotka łąkowa
 • G12 - żyto
 • T2 - olcha
 • T3 - brzoza
 • T4 - leszczyna
 • T7 - dąb
 • W1 - ambrozja
 • W6 - bylica
 • W9 - babka lancetowata
 • D1 - Dermatoph. pteronyssinus
 • D2 - Dermatophagoides farinae
 • E1 - kot (sirść)
 • E2 - pies (sierść)
 • E3 - koń (sierść)
 • M1 - Penicillium notatum
 • M2 - Cladosporidium herbarum
 • M3 - Aspergillus fumigatus
 • M6 - Alternaria alternata

3. PANEL ATOPOWY

 • G6 - -tymotka łąkowa
 • G12 - żyto
 • T3 - brzoza
 • W6 - bylica
 • E1 - kot
 • E2 - pies
 • E3 - koń
 • D1 - Dermatoph. pteronyssinus
 • M2 - Cladosporidium herbarium
 • M6 - Alternaria alternata
 • F1 - białko jaja
 • F2 - mleko
 • F3 - dorsz
 • F4 - mąka pszenna
 • F9 - ryż
 • F14 - soja
 • F17 - orzech laskowy
 • F31 - marchew
 • F35 - ziemniak
 • F49 - jabłko

4. PANEL REAKCJI KRZYŻOWYCH / ALERGENY WZIEWNO - POKARMOWE /

 • GX - trawy mix (tymotka łąkowa/żyto)
 • T3 - brzoza
 • W6 - bylica
 • F4 - mąka pszenna
 • F5 - mąka żytnia
 • F13 - orzech ziemny
 • F17 - orzech laskowy
 • F20 - migdał
 • F48 - cebula
 • F89 - musztarda
 • F271 - anyżek
 • F275 - lubczyk ogrodowy
 • F44 - truskawka
 • F49 - jabłko
 • F348 - liczi
 • F237 - brzoskwinia
 • F328 - figa
 • F31 - marchew
 • F35 - ziemniak
 • F85 - seler

5. PANEL PEDIATRYCZNY

 • GX - trawy mix (tymotka łakowa/żyto)
 • T3 - brzoza
 • W6 - bylica pospolita
 • D1 - Dematophagoides pteronyssinus
 • D2 - Dermatophagoides farinae
 • E1 - kot
 • E2 - pies
 • E3 - koń
 • M2 - Cladosporidium herbarium
 • M3 - Aspergillus fumigatus
 • M6 - Alternaria alternate
 • F1 - białko jaja
 • F75 - żółtko jaja
 • F3 - dorsz
 • F2 - mleko
 • F76 - alfa-laktoalbumina
 • F22 - beta-laktoalbumina
 • F78 - kazeina
 • E204 - BSA - surowicza albumina wołowa
 • F4 - mąka pszenna
 • F9 - ryż
 • F14 - soja
 • F13 - orzech ziemny
 • F17 - orzech laskowy
 • F31 - marchew
 • F35 - ziemniak
 • F49 - jabłko

6. PANEL PEDIATRYCZNY - INHALACYJNY

 • G6 - tymotka łąkowa
 • G12 - żyto
 • T2 - olcha
 • T3 - brzoza
 • T4 - leszczyna
 • W6 - bylica
 • W9 - babka lancetowata
 • D1 - Dermatoph. Pteronyssinus
 • D2 - Dermatoph. farinae
 • E1 - kot
 • D2 - pies
 • E3 - koń
 • E6 - świnka morska
 • E82 - królik
 • E84 - chomik
 • M1 - Penicillium notatum
 • M2 - Cladosporidium herbarum
 • M3 - Aspergillus fumigatus
 • M6 - Alternaria alternata

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

 • Badanie preparatu cytologii ginekologicznej
 • Cytologia cienkowarstwowa LBC

INNE BADANIA

 • Stopień czystości pochwy
 • Sporal
 • Test HPV
 • Test HPV 2 z genotypowaniem
 • Test HPV 12 z genotypowaniem
 • Test HPV 14 z genotypowaniem
 • Test HPV 37 z genotypowaniem
 • Test HPV mRNA z genotypowaniem
 • UroGin Trachomatis vaginalis
 • UroGin Neisseria gonorrhoeae
 • UroGin Chlamydia trachomatis
 • UroGin Ureaplasma sp.
 • UroGin Mycoplasma hominis
 • UroGin Mycoplasma genitalium
 • UroGin Gardnerella vaginalis/lactobacillus
 • UroGin HSV I/II
 • UroGin Candida albicans
 • Pronatal I (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp, Mycoplasma g/h, HSV I/II)
 • Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika (BRCA 1 - 4 mutacje)
 • Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika (BRCA 1 - 6 mutacji)
 • Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika (BRCA 1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 1 mutacja)
 • Test predyspozycji genetycznych do czerniaka i raka trzustki
 • Fibrotest
 • Fibromax
Copyright © 2024 Aditus - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.aditus.com.pl/artykuly/zakres-badan/